ตรวจสอบผลการเรียน (สำหรับ นักเรียน นักศึกษาที่ใช้รหัสขึ้นต้นด้วย 54-60)

งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
60 หมู่ที่ 11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
043-571-144 043-571-126
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2561